Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich uživatelů i jejich kontaktů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Šárka Kubištová jako Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je Ing. Šárka Kubištová, se sídlem:Na Měkovině 1569, Kolín, 280 02, identifikační číslo:02411997. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek www.cvicenissarkou.cz a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

jméno a příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

poštovní adresu

fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)

případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

IP adresy

Soubory cookies

Případně jiné on-line identifikátory

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu a poskytnutí služeb.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, zakoupení lekce, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.

V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.

V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

e-mailu

telefonu

chatu

sociálních sítí

případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se na námi pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@sarkakubistova.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich Uživatelů a jejich kontaktů.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Citlivá data (čísla karet apod.) nejsou ukládána na naše servery.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů.

 

Informace o zpracovatelích

K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení.

Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete nám e-mail na info@sarkakubistova.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

právo své osobní údaje upravit, doplnit

právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

právo požadovat přenesení svých osobních údajů

právo na přístup ke svým osobním údajům

v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů

právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Šárka Kubištová jako Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatel Vašich údajů je Ing. Šárka Kubištová, se sídlem:Na Měkovině 1569, Kolín, 280 02, identifikační číslo:02411997. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek www.cvicenissarkou.cz

Naši klienti službu používají převážně pro svoje osobní využití. V tomto případě je náš klient Správce osobních údajů a my jsme jeden z jeho Zpracovatelů osobních údajů.

To znamená, že jsme pověřeni Správcem zpracovávat osobní údaje jejich zákazníků a zájemců o jejich služby na základě pokynů Správce. Rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje sám Správce.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

e-mailovou adresu

adresu

telefonní číslo

IP adresu

a další osobní údaje, které Správci sbírají na základě své činnosti.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy Správce využívá službu. Po ukončení našeho vztahu se Správcem jím uložené a získané údaje kompletně mažeme.

Se subjekty osobních údajů Správců nemáme žádný přímý vztah, a proto jsou za takové osobní údaje odpovědní vždy Správci, kteří údaje sbírají a ukládají do našeho marketingového systému. Zejména se jedná o to, že mají oprávnění zpracovávat tyto osobní údaje.

Ke zpracování svěřených osobních údajů přistupujeme zodpovědně. A stejně jako v pozici Správce realizujeme stejná bezpečnostní opatření popsaná v části „Jak osobní údaje zabezpečujeme“ těchto Zásad.

Jako Zpracovatel jsme připraveni poskytnout součinnost Správcům při jejich výkonu práv občanů. Například pokud budou svými zájemci nebo zákazníky požádání o přehled svých zpracovávaných údajů, jejich opravám a výmazu ad.

Všichni naši pracovníci, kteří pracují s osobními údaji Správců, resp. jejich kontaktů, jsou vázáni mlčenlivostí a mají přístup pouze k takovým datům, která potřebují pro výkon své práce.

Uložené osobní údaje Správců, tj. jejich kontakty, zájemce nebo zákazníky, nijak nevyužíváme k vlastním marketingovým ani jiným účelům.

Cookies

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.

Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.

Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby.

Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.

Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Ochrana dětí

Ochrana soukromí těch velmi mladých je pro nás extrémně důležitá.

Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 13 let.

Žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 13 let.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@sarkakubistova.cz

Šárka Kubištová

V Kolíně dne 24.7. 2018