Aktuální rozpis lekcí

Cena lekce 70 Kč / Bez objednání / Kmochova 14, Kolín

Pondělí

17:45

Kruhový trénink

Sokolovna

Jogový sál

Středa

18:30

Tabata

Sokolovna

Velký sál

Pátek

18:15

Funkční trénink

Sokolovna

Jogový sál

Kruhový trénink - s využitím vlastní váhy nebo lehké zátěže posilujeme celé tělo. V intervalech 60/20 - tedy 60 vteřin cvičíme a 20 vteřin odpočíváme nebo 45/15 procvičíme všechny svalové skupiny a efektivně spalujeme tuk. 

Tabata - v intenzivním cvičení, které trvá vždy jen 20 vteřin, cvičíme na maximální frekvenci. Tento interval opakujeme 8 x a většinou střídáme dva různé cviky. Po těchto osmi intervalech následuje minutová pauza a opět začínáme s intervaly 8 x 20 a střídáme dva různé cviky. Jedná se o nejúčinnější formu spalování tuků s vlastní vahou. 

Funkční trénink - aby si naše tělo nezvyklo na stále stejnou zátěž a stále stejné cviky a nespalovalo tedy stále méně kalorií, je tu funkční trénink. Při tomto cvičení střídáme různé intervaly a různé zátěže. 

Sokolovna - Kmochova 14, Kolín. Jednorázový vstup 70 Kč. Je možné zakoupit permanentku na 10 vstupů - 650 Kč nebo na 20 vstupů - 1 200 Kč.

Pondělí a pátek -budu ráda, když dáte vědět, že přijdete na e-mail info@sarkakubistova.cz.

Středa je bez rezervace a je možné vzít s sebou Vaše děti, které si mohou hrát v přísálí. Děti s sebou berete na vlastní zodpovědnost. 

S sebou - pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv (ve štředu cvičíme bez bot), ručník, lahev s vodou

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť v sovislosti s pandemií COVID-19.

Dle mimořádného opatření platného od 1.9.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené níže. Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

- v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru
- zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
- osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
- osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test